Wij zijn het team van 1Medisch Adviseur. Ons team van onder andere medisch adviseurs/ verzekeringsartsen en medisch secretaresses staat klaar voor slachtoffers, verzekeraars en belangenbehartigers. Wil jij ons team komen versterken? We zijn op zoek naar een verzekeringsarts! Op deze pagina vind je onze vacatures. Dus neem gerust een kijkje!

Laurens Buisman
drs. L.J.R.M. Buisman

directie medisch adviseur RGA

Bij 1Medisch Adviseur is Laurens, naast medisch directeur, uitvoerend actief als medisch adviseur letselschade en verzekeringsarts op het gebied van AOV.

‘Het eerlijke en volledige medisch verhaal vertellen, praten mét cliënten in plaats van over hen; het kan én gebeurt bij 1Medisch Adviseur. Ik ben er trots op waar we nu staan en dat we met onze werkwijze de positie van slachtoffers hebben verbeterd!’

Laurens behaalde in 2000 zijn artsendiploma in Maastricht. Hij specialiseerde zich in 2008 tot verzekeringsarts en register geneeskundig adviseur. Vanaf 2009 is Laurens als zelfstandige werkzaam. Als medisch adviseur heeft hij ruime kennis en kunde opgebouwd, en als docent op het terrein van letselschade, arbeidsongeschiktheid en uiteenlopende sociale regelingen. Laurens is innovator van het concept 1Medisch Adviseur.

BIG: 29053957201
ljrm.buisman@1medischadviseur.nl

 

drs. K. Seinhorst

directie operationeel manager

Binnen 1Medisch Adviseur is Kristel naast algemeen directeur, uitvoerend actief als operational manager, waarbij zij ook de rol vervult van kwaliteitsfunctionaris en privacycoördinator.

‘Cliënten een eerlijk en transparant medisch traject bieden; het voelt elke dag weer goed om hiervoor te gaan! Mijn persoonlijke drijfveren zijn efficiëntie en resultaatgerichtheid met oog voor de omgeving; dit zie je ook terug in de bedrijfsvoering bij 1Medisch Adviseur.’

Kristel rondde in 1998 haar studie Gezondheidswetenschappen af in Maastricht. Zij specialiseerde zich gaandeweg tot projectmanager en strategisch beleidsadviseur. Vanaf 2012 is Kristel volledig als zelfstandige werkzaam. Ze heeft ruime kennis en kunde opgebouwd als senior projectmanager met verantwoordelijkheden voor regio overstijgende projecten en samenwerkingsverbanden.

k.seinhorst@1medischadviseur.nl

 

M.M.G. Bommer

staffunctionaris procesverbetering

Miriam is vanaf 1 september 2018 werkzaam bij 1Medisch Adviseur als staffunctionaris procesverbetering.

‘Ik hou ervan om structuur aan te brengen en te organiseren. Processen efficiënter en slimmer inrichten. Klantgerichtheid, het leveren van excellente service en communicatie met klanten staan hierbij voorop. Daarvoor zet ik mij graag in binnen 1Medisch Adviseur.’

Miriam behaalde in 1998 haar Hbo diploma Facilitaire Dienstverlening. Hierna was zij onder meer werkzaam als Assistent Accountmanager Private Banking en Schadeverzekeringen voor een grote financiële instelling en bij een assurantiekantoor. Sinds 2017 ondersteunt zij het midden- en kleinbedrijf bij procesverbetering.

m.bommer@1medischadviseur.nl

Joyce de Man
J. Dautzenberg

secretaresse

Joyce is vanaf 1 juli 2020 werkzaam bij 1Medisch Adviseur als secretaresse.

Joyce heeft na jaren werkzaam te zijn geweest in de detailhandel de switch gemaakt naar de gezondheidszorg. Ze heeft in 2010 haar opleiding tot secretaresse en medisch secretaresse afgerond. Daarna heeft Joyce jaren gewerkt als medisch secretaresse in het ziekenhuis en vervolgens als directiesecretaresse bij een geneesmiddelenonderzoekscentrum. Een dienstverlenende, ondersteunende rol is haar zeer toevertrouwd, waarbij de cliënt altijd centraal staat.

j.dautzenberg@1medischadviseur.nl

drs. R.H.P. Draaijer

verzekeringsarts RGA medisch adviseur

Vanaf januari 2019 is Paul werkzaam bij 1Medisch Adviseur als verzekeringsarts, expert en medisch adviseur op het gebied van AOV en letselschade.

‘Deskundige, volledige en eerlijke medische advisering, begeleiding en beoordeling. Daar zet ik me binnen 1Medisch Adviseur voor in.’

Paul behaalde in 1996 zijn artsendiploma in Nijmegen en deed daarna werkervaring op bij de GGD Brabant Noordoost en op een spoedeisende hulp. Paul werkte tot en met 2001 als huisarts (in opleiding), waarna hij vanaf 2002 koos voor het vak van verzekeringsarts en bij het UWV werkte. Sinds 2008 heeft Paul ruime kennis en ervaring opgedaan als medisch adviseur letselschade. In deze periode heeft hij ook de opleiding tot Register Geneeskundig Adviseur afgerond. Paul is sinds 2014 werkzaam bij 1Medisch Adviseur en sinds 2019 fulltime op diverse deelgebieden.

BIG: 19046623701
secretariaat@1medischadviseur.nl

dr. D. Erdogan

verzekeringsarts medisch adviseur

Deha is vanaf medio 2017 actief bij 1Medisch Adviseur en treedt op als medisch adviseur en expert op het gebied van AOV.

‘Wat mij binnen 1Medisch Adviseur aanspreekt is het eerlijke medisch verhaal. Ik wil bij een verzekeringsgeneeskundige expertise dat cliënten zich gehoord voelen. Een transparante medische beoordeling en re-integratiebegeleiding, daar zet ik me voor in.’

Deha behaalde in 2007 zijn artsendiploma in Amsterdam. Hij heeft tot 2012 als chirurg en radioloog (in opleiding) gewerkt. Tijdens zijn opleiding tot verzekeringsarts was Deha bij het UWV werkzaam. In juli 2015 is hij geregistreerd als verzekeringsarts en daarna werkte hij als zelfstandige en als verzekeringsarts bij UWV Bezwaar en Beroep. Sinds juli 2017 is Deha volledig zelfstandige verzekeringsarts en medisch adviseur. Deha is jarenlang actief geweest als bestuurslid in het ANIOS Netwerk UWV en bij de NVVG. Deha heeft ruime ervaring en kennis op het terrein van letselschade, medische aansprakelijkheid en bezwaarzaken voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Benieuwd naar de dag van Deha? In de blog lees je er meer over!

BIG: 29063867701
secretariaat@1medischadviseur.nl

Monique Fliervoet
M. Fliervoet

secretaresse

Monique is sinds januari 2019 werkzaam bij 1Medisch Adviseur als secretaresse.

‘Ik werk voor het eerst bij een medisch adviesbureau. Ik kan me niet voorstellen dat trajecten anders lopen dan hoe het hier bij 1Medisch Adviseur gaat. Het is mooi dat we een eerlijk verhaal kunnen vertellen.’

Monique is een ervaren allround medewerker. Na haar opleiding als directiesecretaresse heeft ze bij verschillende bedrijven gewerkt. In 2013 volgde ze de opleiding personeelsadministratie en daarna deed ze diverse cursussen op financieel gebied en projectmatig werken. Monique werkte als medewerker P&O bij Achmea en vervolgens als medewerker hypotheekadvies en bemiddeling en als medewerker klantenservice hypotheken bij Achmea Bank. Bij Monique staat het service verlenen aan klanten altijd centraal. Haar achtergrond en sociale karakter passen helemaal in haar werk bij 1Medisch Adviseur.

m.fliervoet@1medischadviseur.nl

Rianne van Heesch
R. van Heesch – Kolsteren

secretaresse

Rianne maakt sinds september 2020 onderdeel uit van 1Medisch Adviseur als secretaresse.

Rianne is na haar mavo-opleiding aan de slag gegaan bij Interpolis/Achmea. Daar was ze o.a. (letselschade)behandelaar en administratief medewerker. Ze had als letselschadebehandelaar telefonisch contact met cliënten en hun belangenbehartigers en zorgde voor de financiële en administratieve verwerking. Ook heeft Rianne op een notariskantoor gewerkt als receptioniste en telefoniste. Rianne heeft diverse opleidingen gedaan op het gebied van verzekeringen en letselschade. Ze heeft een flink inlevend vermogen en een sterk gevoel voor rechtvaardigheid.

r.vanheesch@1medischadviseur.nl

N. Hendriks

secretaresse

Nicoline maakt sinds januari 2016 deel uit van ons team in de functie van secretaresse.

‘Ik probeer een luisterend oor te zijn voor slachtoffers en streef naar een goede behandeling en voortgang van de letselschadezaak. Een goede samenwerking met de belangenbehartiger en de verzekeraar is daarbij erg belangrijk.’

Nicoline behaalde in 1992 haar HEAO diploma met specialisatie Bank- en Verzekeringswezen. Hierna was zij onder meer werkzaam als commercieel medewerker en senior accountmanager schadeverzekeringen (voor particulieren, MKB en grote bedrijven) bij een tweetal (volmacht) assurantiekantoren. Ook heeft zij voor een expertisebureau gewerkt alwaar zij zich bezighield met het uitwerken van arbeidsdeskundige rapporten en medische adviezen.

n.hendriks@1medischadviseur.nl

Monique van Iersel-Pijnappels
M. van Iersel-Pijnappels

secretaresse

Monique is sinds augustus 2019 onderdeel van het team als secretaresse

“Ik vind het belangrijk dat slachtoffers hun verhaal kunnen vertellen, en dat er dus mét in plaats van over hen gesproken wordt. Voor alle partijen is het fijn als het medisch traject snel en neutraal verloopt.”

In 1993 heeft Monique haar opleiding tot doktersassistente afgerond en is zij begonnen als assistente kaakchirurgie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Na een kort uitstapje naar Defensie, waar zij bij de gezondheidsdienst als tandartsassistente werkte, keerde ze terug als assistente kaakchirurgie bij het JBZ. Monique heeft daar ook een website opgestart en protocollenbeheer gedaan. Monique’s medische ervaring past helemaal in haar werk bij 1Medisch Adviseur.

m.vaniersel-pijnappels@1medischadviseur.nl

drs. W.K. Joemai

verzekeringsarts medisch adviseur

Waheeda is sinds de zomer van 2018 als verzekeringsarts werkzaam bij 1Medisch Adviseur.

‘Verzekeringsgeneeskunde in de volle breedte. Met altijd oog voor mijn cliënten. Dat vind ik belangrijk in mijn werk bij 1Medisch Adviseur’

Waheeda behaalde in 2010 haar artsendiploma aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Vervolgens heeft heeft ze zeven jaar bij het UWV gewerkt. Na haar registratie te hebben behaald als verzekeringsarts, maakte Waheeda de overstap naar de private verzekeringsgeneeskunde. Op dit moment werkt ze ook als verzekeringsarts bij een arbodienst. Daarnaast is Waheeda bestuurslid van de Jonge Orde van Verzekeringsartsen: Jong-VA. Haar ruime ervaring en kennis op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen komen binnen 1Medisch Adviseur zeker van pas.

 

BIG: 89913720501
secretariaat@1medischadviseur.nl

J.J.L.E. van Laarhoven

secretaresse

Yolanda is sinds september 2017 werkzaam als secretaresse binnen 1Medisch Adviseur.

‘De unieke en toegankelijke werkwijze van 1Medisch Adviseur, waarbij het slachtoffer méér is dan een schadenummer alleen, geeft mij veel voldoening!’

Na jaren werkzaam te zijn geweest in de modebranche, slaagde Yolanda in 1994 voor haar secretaresseopleiding. Daarna heeft zij een aantal jaren gewerkt als juridisch secretaresse bij een advocatenkantoor. Vervolgens is Yolanda 9 jaar werkzaam geweest als administratief medewerkster en typiste bij een medisch adviesbureau te ‘s-Hertogenbosch. Zowel haar secretariële als haar administratieve ervaring komen zeker van pas in haar werk bij 1Medisch Adviseur.

y.vanlaarhoven@1medischadviseur.nl

Vivien van der Linden
drs. V. van der Linden

verzekeringsarts medisch adviseur

Vivien is sinds mei 2020 als verzekeringsarts en medisch adviseur werkzaam bij 1Medisch Adviseur op de gebieden letselschade en verzekeringsgeneeskundige expertises.

In 2014 behaalde Vivien haar artsendiploma aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij heeft vervolgens bij het UWV in Amsterdam gewerkt. Tijdens haar vervolgopleiding tot verzekeringsarts bij SGBO aan de Radboud University in Nijmegen, werkte Vivien bij het UWV in ’s-Hertogenbosch. Vivien heeft veel affiniteit met onderwijs en opleiden. Zo deed ze tijdens haar opleiding onderzoek naar het opleidingsklimaat van de praktijkopleiding tot verzekeringsarts. Tevens was ze voorzitter van het A(N)IOS-overleg. Ook heeft ze gedetacheerd gewerkt bij de SGBO aan het Radboud Universitair Medisch Centrum. Als verzekeringsarts heeft Vivien ervaring op het gebied van arbeidsongeschiktheid (Ziektewet en WIA).

BIG: 19917931401
secretariaat@1medischadviseur.nl

drs. V.R. Mazairac

tandarts tandheelkundig adviseur

Sinds 2013 is Vincent betrokken bij 1Medisch Adviseur als partijneutraal tandheelkundig adviseur.

‘Advisering in een letselschadezaak wil ik geheel onafhankelijk kunnen doen en dát kan bij 1Medisch Adviseur!’

Vincent behaalde in 2006 cum laude zijn tandartsendiploma in Nijmegen aan de Radboud Universiteit. Na in diverse praktijken gewerkt te hebben, is hij in 2008 zijn eigen praktijk gestart in Rosmalen. In de afgelopen jaren is Vincent actief geweest bij beleidszaken binnen de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde. Op dit moment is Vincent tevens bestuurslid van de spoedgevallendienst in ’s-Hertogenbosch. Vanwege zijn brede interesse, veelvuldig volgen van bij- en nascholing en uitgebreide kennis op gebied van implantologie en prothetiek, is Vincent goed in staat om orale letsels te beoordelen.

BIG: 79065699302
secretariaat@1medischadviseur.nl

Corrine Heijkant 1Medisch Adviseur
C.H.M. van der Pas

secretaresse

Corrine is sinds januari 2019 werkzaam bij 1Medisch Adviseur als secretaresse.

Binnen ons team heeft iedereen zijn of haar eigen kracht. Het is mooi om te zien hoe dat elkaar versterkt. Samen werken we voor onze cliënten.’

Corrine heeft een administratieve opleiding gedaan met als richting secretarieel. Ze heeft ervaring als (juridisch) secretaresse, telefoniste, receptioniste en managementassistente. Corrine werkte enkele jaren bij een advocatenkantoor. Maar de afgelopen jaren was ze als secretaresse werkzaam bij een medisch adviesbureau. Werkzaamheden als het maken van afspraken, het beheren en behandelen van dossiers, het telefonisch contact met cliënten en het uitwerken van medische adviezen zijn voor Corrine dus bekend terrein. Corrine is dienstverlenend en biedt graag een luisterend oor.

c.vanderpas@1medischadviseur.nl

E. Quah-Starreveld

communicatieadviseur procesondersteuning

Elvira is sinds juli 2016 bij 1Medisch Adviseur verantwoordelijk voor de communicatie en ondersteunt sinds 2019 ook procesinhoudelijk.

‘Ik vind het belangrijk dat de communicatie met onze cliënten zo goed mogelijk aansluit bij hun behoefte. Zowel aan de telefoon, in correspondentie als online.’

Elvira rondde in 2010 haar studie Communicatiemanagement af, en specialiseerde zich daarna in online marketing en communicatie. In 2012 behaalde ze haar masterdiploma Bedrijfscommunicatie en Digitale Media aan de Universiteit van Tilburg. Elvira heeft ervaring opgedaan als communicatieadviseur binnen de overheid, gezondheidszorg en openbare ruimte. Naast haar werk als communicatieadviseur is Elvira NT2-docent en geeft ze Nederlandse les aan inburgeraars. Ze zet zich binnen 1Medisch Adviseur in voor de communicatie en procesondersteuning.

e.starreveld@1medischadviseur.nl

Gonda Sprenkels
drs. G. Sprenkels

verzekeringsarts medisch adviseur

Sinds 1 juni 2020 is Gonda als verzekeringsarts werkzaam bij 1Medisch Adviseur.

Een verzekeringsgeneeskundige beoordeling is een belangrijk moment voor een betrokkene. Voldoende tijd nemen om alle aspecten van de medische situatie te kunnen bespreken vind ik belangrijk. Gezien mijn brede en lange ervaring kan ik cliënten op een complete en zorgvuldige manier ondersteunen met een helder advies waarmee alle partijen verder kunnen.

In 1996 behaalde Gonda haar artsendiploma aan de Universiteit Maastricht. Zij werkte vervolgens als arts-assistent interne geneeskunde en als arts-assistent psychiatrie (in opleiding). Dat was in een groot ziekenhuis en bij diverse GGZ instellingen in de regio Rotterdam/Dordrecht. Vanaf eind 2000 was ze werkzaam bij het UWV. Hier behaalde Gonda in 2007 haar registratie als verzekeringsarts. Gonda heeft ruime ervaring en kennis opgedaan bij het UWV. Vanaf 2016 was zij werkzaam als verzekeringsarts bij UWV Bezwaar en Beroep.

BIG: 69046432501
secretariaat@1medischadviseur.nl

K. van der Steen

secretaresse

Karin werkt sinds mei 2020 als secretaresse bij 1Medisch Adviseur.

‘Bij mij staat de mens centraal. Ik word dan ook altijd door mijn omgeving ‘mensen-mens’ genoemd. Ik hecht veel waarde aan luisteren, rechtvaardigheid en transparantie. Dat past mooi bij de kernwaarden van 1Medisch Adviseur’

Karin haalde in 2001 haar diploma hbo Communicatie. Ze werkte twee jaar als junior communicatieadviseur bij de gemeente ’s-Hertogenbosch en deed daar o.a. ervaring op met voorlichting geven aan burgers en de coördinatie en productie van verschillende communicatiemiddelen. In 2003 maakte zij de overstap naar een uitgeverij waar zij eindredacteur werd van een lifestylemagazine voor mensen met diabetes. Daar kon zij haar passie voor coördineren, plannen en schrijven combineren met medische onderwerpen, waar haar interesse altijd al naar uit ging. In 2014 werd zij eindredacteur van het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV). Haar kernwaarden komen, samen met haar ervaring, prima van pas in haar functie bij 1MA.

k.vandersteen@1medischadviseur.nl

drs. G.A. van Strien

medisch adviseur

Sinds 2016 is Gerardine betrokken bij 1Medisch Adviseur en treedt ze op als partijneutraal medisch adviseur letselschade.

‘Ik vind het fijn dat ik als medisch adviseur bij 1Medisch Adviseur direct contact heb met een slachtoffer. Ik kan uitleg geven en vragen van slachtoffers beantwoorden.’

BIG: 19042025501
secretariaat@1medischadviseur.nl

A. van Verseveld

secretaresse

Anita is sinds januari 2017 werkzaam als secretaresse binnen 1Medisch Adviseur.

‘Ik probeer me altijd te verplaatsen in een slachtoffer. Daarbij staan eerlijkheid en transparantie centraal.’

Anita heeft in 1989 de CLATS opleiding afgerond. Na in 1992 de secretaresse-opleiding te hebben doorlopen werd al snel duidelijk dat secretariële werkzaamheden haar op het lijf geschreven zijn. Anita was o.a. werkzaam als medewerker loonadministratie/ personeelsadministratie. De laatste jaren heeft zij zich gespecialiseerd als secretaresse op het gebied van letselschade.

a.vanverseveld@1medischadviseur.nl

W. van Zandbeek

secretaresse

Winni maakt sinds maart 2018 deel uit van ons team in de functie van secretaresse.

‘Ik vind het belangrijk dat er in een ingrijpende, stressvolle situatie een partijneutraal, toegankelijk en eerlijk advies wordt gegeven. Dat geeft rust en duidelijkheid. Dat ik daaraan een stukje kan bijdragen geeft mij een goed gevoel.’

In 1995 behaalde Winni haar diploma directiesecretaresse/ management assistent. Ze was werkzaam als secretaresse binnen een accountantskantoor en vervolgens bij een advocatenkantoor. Winni heeft een cursus medische terminologie gedaan en is bezig met een cursus voor doktersassistente. Ze is accuraat en gaat graag met mensen om. Haar ervaring binnen de advocatuur, samen met haar medische interesse én haar sociale karakter komen zeker van pas binnen 1Medisch Adviseur.

w.vanzandbeek@1medischadviseur.nl

Suzanne Zwikker
S. Zwikker

secretaresse

Susanne is sinds oktober 2019 werkzaam als secretaresse bij 1Medisch Adviseur.

In 1998 rondde Susanne haar studie Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit af. Hierna was ze werkzaam op het gebied van interne communicatie in het onderwijs en bij de overheid: als adviseur bij projecten en als eindredacteur van onder andere jaarverslagen. Communicatie, organisatie en dienstverlening vormen sindsdien de rode draad binnen de taken die zij oppakt. Haar ervaring met communicatie en betrokkenheid bij mensen komen zeker van pas binnen 1Medisch Adviseur.

s.zwikker@1medischadviseur.nl