1Medisch Adviseur geeft partijneutraal medisch advies, we verrichten onafhankelijke medische expertises en klein geneeskundige onderzoeken. Onze artsen zijn volledig onafhankelijk en geven onpartijdig en objectief medisch advies. Vanzelfsprekend werken we hierbij full-service. Hieronder lees je uit welke diensten en werkzaamheden de dienstverlening van 1Medisch Adviseur bestaat.

Medisch advies

In gemeenschappelijke en gelijktijdige opdracht van het slachtoffer, de eventuele belangenbehartiger en de verzekeraar verzorgen wij het medisch traject in letselschadezaken. Een unieke werkwijze, met wetenschappelijk bewezen voordelen voor alle partijen. >> lees meer over ons medisch advies >>

Verzekeringsgeneeskundige expertises

Onze verzekeringsartsen verrichten verzekeringsgeneeskundige expertises. Dit doen we zowel op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen als bij letselschade. Ook hierin komt onze visie van het vertellen van het eerlijke medische verhaal nadrukkelijk terug. >> lees meer over onze expertises >>

Klein geneeskundige onderzoeken

1Medisch Adviseur verzorgt gericht onderzoek bij (ziekmeldingen van) zelfstandigen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Onze deskundige artsen maken een inschatting van de aard en omvang van de medische beperkingen en geven advies voor herstel. >> lees meer >>

Meer informatie over onze diensten

Wil je nog meer weten over de werkzaamheden van 1Medisch Adviseur? Lees dan hier onze brochure, kijk op de pagina’s waarin we onze verschillende diensten verder toelichten of neem contact met ons op!

Vergadering
Dossiers