Op deze pagina beschrijven we de stappen bij een verzekeringsgeneeskundige expertise. Van de aanvraag tot aan het eindrapport. Indien je vragen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen. We helpen je graag!

Aanvraag

Wij ontvangen van de aanvrager (vaak een verzekeraar, belangenbehartiger of Rechtbank) een aanvraag voor een verzekeringsgeneeskundige expertise. Meestal ben je zelf ook bij deze aanvraag betrokken geweest.

Planning

Wij nemen vervolgens telefonisch contact met je op voor het inplannen van een afspraak voor dit onderzoek.

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een vraaggesprek met de expertisearts en indien van toepassing een gericht lichamelijk onderzoek. Dit onderzoek kan tussen de 1 à 2 uur duren. Het vindt bij voorkeur plaats op één van onze onderzoekslocaties. Soms besluit de arts dat er voor een goede beoordeling aanvullend onderzoek wenselijk is. Dit onderzoek kan bestaan uit een echo, röntgenfoto of het opvragen van ontbrekende medische informatie. Vanzelfsprekend vindt het aanvullend onderzoek altijd plaats met je toestemming.

Conceptrapport

Na het onderzoek stelt de expertisearts zijn conceptrapport op. Het rapport bestaat uit een samenvatting van de beschikbare medische gegevens en een uitgebreide beschrijving van het vraaggesprek. Op basis van deze gegevens schrijft de expertisearts een beschouwing en worden conclusies getrokken. Tenslotte beantwoordt de expertisearts de aan hem gestelde vragen.

Inzage-, correctie-, en blokkeringsrecht

Het conceptrapport wordt geplaatst op een beveiligd platform. Hier kun je het conceptrapport downloaden, opslaan of eventueel printen.
Je hebt recht op inzage en correctie op het conceptrapport. Dit betekent dat je eventuele feitelijke onjuistheden (zoals data van bepaalde gebeurtenissen, onjuiste namen of hoeveelheden) in het conceptrapport aan kunt geven. Dit geldt niet voor de onderdelen beschouwing, conclusie en beantwoording vraagstelling. Als je opmerkingen hebt over deze gedeelten, zal dat niet leiden tot aanpassingen van het conceptrapport.
Voor expertises in het kader van een letselschade is ook nog het blokkeringsrecht van toepassing. In dat geval wordt het rapport niet naar de aanvrager verzonden. De aanvrager kan aan deze blokkering wel consequenties verbinden.

Eindrapport

Je reactie wordt door de expertisearts meegenomen bij het opstellen van het definitieve rapport. Ook wordt je reactie in zijn geheel opgenomen in de bijlage van het rapport. De eindrapportage wordt verzonden naar de aanvrager. Daar kun je een kopie van dit rapport verkrijgen.

Arts achter pc