We beschrijven op deze pagina de stappen bij een medisch advies voor u als cliënt. Van de aanmelding tot aan het geven van een medisch advies. Als u klikt op een stap, leest u hier meer over. Heeft u vragen, dat kunt u altijd contact met ons opnemen. We helpen u graag!

Stappen bij een medisch traject

Aanmelding

U bent betrokken geweest bij een ongeval en hebt daarbij letsel opgelopen. Uw zaak is bij ons aangemeld. Dat betekent dat het medisch traject van uw letselschadezaak loopt bij 1Medisch Adviseur. Wij zijn een medisch adviesbureau. We brengen de medische gevolgen van een ongeval in kaart. We werken altijd in gemeenschappelijke opdracht; van u, uw eventuele belangenbehartiger en de verzekeraar. We geven een fair advies. We staan naast u als slachtoffer en brengen één medisch advies uit aan beide partijen. Dat wijkt af van gebruikelijk, waarbij elke partij een eigen medisch adviseur heeft. Door onze werkwijze is de duur van het traject zo’n 9 maanden korter en wordt er met u persoonlijk gesproken in plaats van over u. We doen het dus anders.

Medische informatie

Na de aanmelding leggen wij uw gegevens digitaal vast. We starten met het opvragen van medische informatie bij uw behandelaren. Daarvoor hebben we van u een medische machtiging nodig. Die informatie is binnen 6 weken bij ons binnen. Als dat niet zo is, wordt u hierover geïnformeerd. Vervolgens leggen wij de binnengekomen brieven van uw behandelaren, aan u ter inzage voor. U kunt de brieven dan controleren op feitelijke onjuistheden.

Misschien beschikken we in uw situatie al over een compleet en actueel medisch dossier. Dan gaan we meteen verder met het telefonisch of video-consult met de medisch adviseur.

Telefonisch of video-consult

We leggen de medische en niet-medische stukken voor aan onze medisch adviseur. De medisch adviseur zal voor het uitbrengen van het eerste advies telefonisch contact met u opnemen, of een video-consult met u houden. De arts stelt u tijdens het consult enkele gerichte vragen. Dit maakt het voor u mogelijk om zelf uw verhaal toe te lichten. Dat vinden we belangrijk omdat we dan een completer beeld krijgen van uw medische situatie. Hierna zal de arts op basis van de medische informatie en het consult met u een medisch advies geven.

Heeft u tandletsel opgelopen? Dan is een consult met de medisch adviseur niet van toepassing. De informatie die we opvragen bij uw tandarts zal, nadat u deze informatie gecontroleerd heeft, direct voorgelegd worden aan de tandheelkundig adviseur.

Medisch advies

Op basis van de medische informatie en het consult zal de medisch adviseur een medisch advies geven, dit wordt binnen 2 weken uitgebracht. We sturen het advies aan u, aan uw belangenbehartiger en/of aan de verzekeraar. We overleggen met uw belangenbehartiger en/of de verzekeraar of er nog vervolgstappen nodig zijn in het medisch traject. U wordt hier uiteraard altijd over geïnformeerd.

Meer informatie over uw medisch traject

Wilt u meer weten over onze medische adviezen? Kijk dan eens op de pagina Medisch advies. Wilt u weten wie onze artsen zijn? Bij Team stellen we onze artsen en het medisch secretariaat graag aan uw voor. Heeft u tussendoor vragen? U kunt altijd contact met ons medisch secretariaat opnemen.