De medisch adviseurs van 1Medisch Adviseur geven medisch advies in letselschadezaken. Onze artsen werken altijd en alleen in een gezamenlijke opdracht van het slachtoffer, diens belangenbehartiger en de verzekeraar. Hierdoor zijn wij volledig onafhankelijk. Oftewel: het slachtoffer is op deze wijze verzekerd van een onpartijdig en objectief medisch advies. Ons medisch adviesbureau kan worden ingeschakeld bij verkeers- en bedrijfsongevallen, ongevallenverzekeringen, reis- en annuleringsverzekeringen en beroepsziekten.

Het medisch traject

Uit de praktijk en uit onderzoek weten we dat onze werkwijze een volwaardig alternatief is voor het model met twee medisch adviseurs. Naast dat het sneller en goedkoper is, zal de betrokkene ervaren dat er mét hem i.p.v. óver hem gepraat wordt. Ook krijgt hij inzicht in wat er allemaal gebeurt binnen zijn medisch traject: transparantie dus.

Onze werkwijze

 • Deelname aan een traject met een gezamenlijk medisch adviseur is voor een cliënt altijd vrijblijvend en vrijwillig. Dat leggen we ook zo schriftelijk vast.
 • 1Medisch Adviseur verzorgt het gehele medische beoordelingstraject. Van de (spreekuur-) planning, het verzorgen van de medische machtiging en het opvragen van medische informatie, tot het opstarten van medische expertisetrajecten.
 • De door ons opgevraagde medische informatie wordt altijd eerst ter inzage en correctie voorgelegd aan een betrokkene en zijn eventuele belangenbehartiger. Als er al informatie aanwezig is ontvangen wij deze graag. We doen geen dubbel of onnodig werk.
 • De medisch adviseur is toegankelijk voor de cliënt en begeleidt het hersteltraject. Er is, in ieder geval bij een eerste adviesronde, contact tussen de medisch adviseur en de cliënt. Dit gebeurt telefonisch of via een videoconsult. Zo ontstaat er een volledig beeld van de medische situatie er voelt de cliënt zich gehoord.
 • Wanneer het medisch dossier compleet genoeg is, wordt er binnen twee weken een medisch advies gegeven. Dit advies versturen we gelijktijdig naar de schadebehandelaar, de belangenbehartiger en de betrokkene.
 • Correspondentie van ons, die direct naar betrokkene gaat, wordt altijd in kopie aan diens belangenbehartiger gestuurd, zodat deze in staat is betrokkene te begeleiden.
 • Gedurende het hele medisch traject kunnen de betrokken partijen altijd hun dossier inzien en volgen, dus er is transparantie voor alle partijen. Ook dat voorkomt onnodige discussies en dat is vooral voor de cliënt erg fijn!
 • Inmiddels maken diverse verzekeraars en belangenbehartigers met regelmaat gebruik van onze diensten. Een overzicht van onze opdrachtgevers staat op de pagina opdrachtgevers.

Waarom medisch advies bij 1Medisch Adviseur?

Partijen die werken vanuit het harmoniemodel willen een minder complexe, mensgerichte schadeafhandeling op basis van onderling vertrouwen. 1Medisch Adviseur kan hieraan bijdragen met objectieve medische letseladviezen waarbij gezamenlijk opdrachtgeverschap, cliënt dichtbij en efficiëntie voorop staan.

 • Onze adviezen zijn mensgericht en objectief.
 • We geven een fair oordeel, in dialoog met alle partijen.
 • Cliënten en overige partijen hebben volledig inzicht in het medisch traject.
 • De medisch adviseur is toegankelijk voor cliënten; er is contact d.m.v. een telefonisch of video-consult. En we begeleiden cliënten bij hun herstel.
 • Onze werkwijze is wetenschappelijk aangetoond: een sneller traject met lagere kosten en gelijkblijvende schade-uitkering.
 • Onze cliënten zijn erg tevreden en geven ons het rapportcijfer 8,7 (klanttevredenheidsonderzoek vorig kwartaal, lees hier meer over ons klanttevredenheidsonderzoek).
De medisch adviseurs van 1Medisch Adviseur geven medisch advies in letselschadezaken: neutraal én onafhankelijk
Ervaringen

Meer informatie over medisch advies

Wil je meer informatie over medisch advies bij 1Medisch Adviseur? Of over onze andere diensten op het gebied van letselschade? Je kunt altijd contact met ons opnemen.