Op deze pagina lees je de stappen die worden doorlopen bij een gericht medisch onderzoek bij (ziekmeldingen van) zelfstandigen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Heb je vragen? Je kunt altijd contact met ons opnemen.

Aanvraag

Wij ontvangen van de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar (AOV) een aanvraag voor een gericht medisch onderzoek. Je bent zelf ook al door de verzekeraar hierover geïnformeerd.

Planning

Je wordt dan vaak al gevraagd telefonisch contact met ons op te nemen voor het inplannen van een afspraak voor dit onderzoek.

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een vraaggesprek met de verzekeringsarts en indien van toepassing een gericht lichamelijk onderzoek. Een eerste controleonderzoek duurt circa een half uur, een hercontroleonderzoek is vaak iets korter.

Rapport

Naar aanleiding van het onderzoek stelt de arts een rapport op. In dit rapport worden de bevindingen uit het vraaggesprek en lichamelijk onderzoek beschreven. Op basis van deze gegevens beschrijft de verzekeringsarts de eventuele beperkingen en adviseert hij over re-integratie. Dit rapport wordt verzonden naar je AOV.

>> Ga terug naar gericht onderzoek >>

Behandeltafel
Stethoscoop