Fair play medische adviezen bij letselschade en verzekeringsgeneeskundige expertises, dat doen wij al sinds 2012. En dat doen we (net even) anders dan anderen.

Wij geloven in een mensgerichte en eenvoudige schadeafhandeling. In onze objectieve medische adviezen en beoordelingen staan gezamenlijk opdrachtgeverschap, cliënt dichtbij en efficiency voorop.

Bij al onze activiteiten laten we ons leiden door het principe van fair play.

Fair play binnen letselschade

1Medisch Adviseur is het eerste partijneutraal medisch adviesbureau van Nederland. Het is bij letselschade gebruikelijk om twee medisch adviseurs in te zetten. Eén die adviseert voor het slachtoffer en een tweede namens de verzekeraar. Dit leidt vaak tot onderlinge discussie en tot onnodige extra expertise-onderzoeken, met als gevolg vertraging en hogere kosten. Hierdoor zijn slachtoffers dan meer bezig met hun procedure dan met hun herstel.

Wij willen het graag anders doen. Wij starten een medisch traject alleen op in gemeenschappelijke opdracht van een betrokkene, zijn belangenbehartiger en de aansprakelijk verzekeraar. Onze medisch adviseur staat dan vrij van partijen en kan een objectief en fair advies geven. De medisch adviseur is op deze wijze ook toegankelijk voor slachtoffers, zij worden gehoord en kunnen altijd contact opnemen. U als cliënt behoudt de regie over het medisch traject, bijvoorbeeld doordat u uw medische informatie en adviezen mag inzien en hierop kunt reageren. Zo wordt er niet óver u maar mét u gepraat.

Door onze manier van werken verloopt het medisch traject dus sneller en tegen lagere kosten. Maar het belangrijkste: vlotte advisering en fair play is vooral prettig voor onze cliënten.

Fair play binnen verzekeringsgeneeskundige expertises

1Medisch Adviseur verricht verzekeringsgeneeskundige expertises door heel Nederland.

Als deskundige worden wij gevraagd om een objectief oordeel te geven. Wij beoordelen de belastbaarheid, toekomstrisico’s en de gevolgen van eventueel al aanwezige ziektes of aandoeningen. Wij voeren deze onderzoeken uit voor rechtbanken, advocaten en verzekeraars. Onze verzekeringsartsen hebben ruime ervaring op het gebied van arbeidsongeschiktheid en letselschade. Ook hier laten we ons leiden door fair play. U als cliënt wordt zo volledig mogelijk geïnformeerd over de stappen, u behoudt de regie en u krijgt een objectieve beoordeling.

Door onze manier van werken verloopt een expertisetraject vlot en transparant. U krijgt een weloverwogen en fair oordeel.

Arts in gesprek

Meer informatie over onze diensten

Op de pagina over medisch advies vertellen we alles over hoe een medisch traject verloopt bij 1Medisch Adviseur. Bij verzekeringseneeskundige expertise leggen we uit hoe onze verzekeringsartsen bij een expertise een fair oordeel geven. Maar we doen nog veel meer op het gebied van letselschade en arbeidsongeschiktheid! Zie daarvoor de pagina over overige diensten.