Aanbeveling De Letselschade Raad werken met één medisch adviseur

Kortgeleden publiceerde De Letselschade Raad de aanbeveling “Werken met één medisch adviseur”. Deze aanbeveling geeft partijen houvast hoe te werken met een neutraal medisch adviseur in letselschadezaken. De hierin genoemde basisgedachten onderschrijven wij zeer: werken vanuit een harmoniemodel, een deskundig en competent medisch adviseur, direct contact tussen het slachtoffer en de medisch adviseur, alsook een…